Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 14 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informujemy, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. (piątek) w godzinach pracy urzędów gmin/miast.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy wyborczy (lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego) komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu wyborczego.

Swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych mogą zgłosić również wyborcy, będący w rejestrze wyborców jednej z gmin województwa łódzkiego.

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. z 2019 r. poz. 267), zmieniona uchwałą Nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. z 2019 r. poz. 771).

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na drukach, stanowiących:
1. załącznik nr 1 - komitet wyborczy - do pobrania (2354kB) pdf ,
2. załącznik nr 2 - wyborcy - do pobrania (725kB) pdf .


    Komisarz Wyborczy                                                   Komisarz Wyborczy
         w Łodzi I                                                                w Łodzi II
   /-/ Joanna Pieńkowska                                               /-/ Katarzyna Marat


Komunikat (119kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Pieńkowska, Katarzyna Marat (14 lutego 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 lutego 2020, 12:16:16)

Ostatnia zmiana: Marcin Nadolski (18 lutego 2020, 07:16:40)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 465