Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informujemy, że zgodnie z Komunikatem Komisarzy Wyborczych w Łodzi z 14 lutego 2020 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. (piątek) w godzinach pracy urzędów gmin/miast.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy wyborczy (lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego) komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu wyborczego.

Swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych mogą zgłosić również wyborcy, będący w rejestrze wyborców jednej z gmin województwa łódzkiego.

Jednocześnie informujemy, że Państwowa Komisja Wyborcza podjęła Uchwałę nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. 267 i 771), która stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Zmianie uległ wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

W załączeniu:
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. wraz ze wzorem zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (177kB) pdf


   Komisarz Wyborczy                                                           Komisarz Wyborczy
        w Łodzi I                                                                        w Łodzi II
/-/ Joanna Pieńkowska                                                         /-/ Katarzyna Marat

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. (120kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Pieńkowska, Katarzyna Marat (18 lutego 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 lutego 2020, 08:34:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334