POSTANOWIENIE NR 98/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:

§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 2 do postanowienia.

§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Łodzi II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piątku.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                              Komisarz Wyborczy w Łodzi II
                                                                    /-/ Katarzyna Marat

Postanowienie nr 98/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek (216kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (20 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 kwietnia 2020, 13:41:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 371