INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 czerwca 2020 r. o terminie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Piątek obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.06.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 5,
- Nr 3, w liczbie 4,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 3.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15.06.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy w Łodzi II
Katarzyna Marat

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II (191kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (12 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 czerwca 2020, 14:26:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 281