POSTANOWIENIE NR 241/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:

§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 5 do postanowienia.

§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Łodzi II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piątku.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                          Komisarz Wyborczy
                                                                                                 w Łodzi II
                                                                                          /-/ Katarzyna Marat

Postawnowienie (140kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (15 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 czerwca 2020, 07:58:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 322