POSTANOWIENIE NR 242/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 241/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia Burmistrz Piątku.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                 Komisarz Wyborczy
                                                                                        w Łodzi II
                                                                                  /-/ Katarzyna Marat

Postanowienie (120kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (15 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 czerwca 2020, 08:02:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 295