ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piątku

Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Piątku, w okręgu wyborczym nr 9, w którym będzie wybierany jeden radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 9 sierpnia 2020 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy,
stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Piątek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarządzenie nr 78/2020 Wojewody Łódzkiego wraz zkalendarzem wyborczym (230kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tobiasz Boheński (2 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 czerwca 2020, 10:36:29)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (15 czerwca 2020, 09:34:32)
Zmieniono: format

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 384