POSTANOWIENIE NR 432/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku ...

POSTANOWIENIE NR 432/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Piątku
zarządzonych na dzień 9 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piątku zarządzonych na dzień 9 sierpnia 2020 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia co następuje:
§ 1.
Zwołuje się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku na dzień 2 lipca 2020 r., o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku.
§ 2.
Organizację posiedzenia zapewnia Burmistrz Piątku.
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                Komisarz Wyborczy w Łodzi II
                                                                         /-/ Katarzyna Marat

Postanowienie w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Piątku zarządzonych na dzień 9 sierpnia 2020 r. (197kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (30 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 lipca 2020, 15:08:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 260