Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawie  planu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku
 
 
Na podstawie § 4 .1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Miejska Komisja Wyborcza w Piątku uchwala co następuje:
 
§ 1. Plan pracy Miejskiej Komisji Wyborczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia .
 
                                                                          

                                                                                Przewodniczący
                                                                        Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                            /-/ Marzena Gałązka

metryczka


Wytworzył: Marzena Gałązka (2 lipca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 lipca 2020, 14:38:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134