Zarządzenie nr 1 Gminnego Komisarza Spisowego

z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie Gminnego Biura Spisowego w Piątku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1728) zarządzam co następuje:

§1
1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe w Piątku, zwane dalej „Biurem”, do realizacji prac spisowych w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728), na terenie Gminy Piątek;
2. W skład Biura wchodzą:
1) Renata Lepalczyk - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
2) Krzysztof Menes - Koordynator,
3) Mateusz Olczak - Członek
4) Andrzej Dobosz - Członek

§2
Siedzibą Biura jest siedziba Urzędu Miejskiego w Piątku, przy ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, który to Urząd zapewnia obsługę organizacyjną Biura.

§3
Biuro realizuje zadania gminy, określone w art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
§4
1. Za organizację prac Biura odpowiada koordynator, wskazany w § 1, a ogólnie kierownictwo nad Biurem sprawuje Gminny Komisarz Spisowy.
2. Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego nadzoruje pracę Biura w zakresie przestrzegania przepisów ustawy, wskazanej w § 1 ust. 1 .

§5
Biuro działa w okresie od dnia 08 czerwca 2020 r. do dnia 08 stycznia 2021 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 1 Gminnego Komisarza Spisowego (201kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (3 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 sierpnia 2020, 14:18:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123