Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej Nn obr. m. Piątek, gm. Piątek

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695, 1298) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020., poz. 293, 471. 782, 1086).
zawiadamiam
że w dniu 21.12.2021 r. został złożony wniosek przez Energa Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock reprezentowana przez Adriana Zduńczyka w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej Nn na działkach o nr ewidencyjnych: 845, 846, 847, 853/13, 853/11 położonych w obr. m. Piątek, gm. Piątek
 W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (190kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 stycznia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 stycznia 2021, 08:44:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 460