Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22.01.2021 r.

Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
zawiadamiam
o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.01.2021 r., znak: WA.RUZ.4210.262m.2020.JSM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bzura, Moszczenica, Malina, Kanału Łazin Borów i do urządzeń wodnych z fragmentu autostrady Al od km 244+300 do km 295+850 na terenie gmin: Strzelce, Oporów, Kutno, Krzyżanów, Piątek, Bielawy, Głowno i Stryków oraz wygaszającej pozwolenie wodnoprawne udzielone na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z fragmentu autostrady Al od km 244+300 do km 245+ 800 decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31.08.2016 r., znak: RŚVI.7322.1.22.2016.MP, z uwagi na fakt, iż zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią w/w decyzji po wcześniejszym umówieniu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa w Wydziale Zgód Wodnoprawnych pok. 116 w godz. 8:30 - 15:30 w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie (232kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Zientara (22 stycznia 2021)
Opublikował: Marcin Nadolski (1 lutego 2021, 08:50:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 515