Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci (linii) kablowej Nn w miejscowości Piekary

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695, 1298) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020., poz. 293, 471. 782, 1086).

zawiadamiam
że w dniu 29.01.2021 r. został złożony wniosek przez Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowana przez Andrzeja Kochanowskiego reprezentującego firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Płocku, przy ul. Saperskiej 19, 09-407 Płock w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci (linii) kablowej Nn - 0,4Kv po nowej trasie, w miejscowości Piekary dla działek nr 87/2, 88, 89" położonych w obr. geodezyjnym Piekary, gm. Piątek

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy
Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (195kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 lutego 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 lutego 2021, 14:18:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234