Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu |Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30.03.2021 r.

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także art. 49 §1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020, poz. 256) podaje się do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte - na wniosek osoby fizycznej - postępowanie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

• wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej wykonanej dla otworu studziennego odwierconego na dz. nr ew. 521, obręb 1 - Balków, gm. Piątek do głębokości 22m o zasobach eksploatacyjnych ustalonych w wysokości Q = 6,6 m3/h przy Se = 3,9m, której szczegółową lokalizację opisano za pomocą współrzędnych geodezyjnych:
X 5769059,02 Y 6595509,70

• usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z czwartorzędowych pokładów wodonośnych za pomocą wyżej wspomnianego urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej, w ilościach:
Q max.s — 0,0018 m3/s;
Q max.h = 4,9375 m3/h;
Q śr.d = 67,25 m3/d;
Q max.a ~ 5 043,75 m3/a.

Obwieszczenie (524kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kołodziejczyk (30 marca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 kwietnia 2021, 07:35:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388