Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN - obręb Orenice i Łęka

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021., poz. 741, 784, 922)
zawiadamiam
że w dniu 08.06.2021 r. został złożony wniosek przez Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Pana Łukasza Magdziaka  reprezentującego firmę ENERGA Invest Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN
na działkach nr ewid.:
- 173/6, 172/4, 172/3, 172/5, 171/1, 309, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 226/1, 227, 228, 229, 230, 231, 232/1, 233, obr. Orenice, gm. Piątek
- 15, 17, 19, 21, 23, 367, 24, 26, 27, 50/6, 50/2, 51, obr. Łęka, gm. Piątek
 
     W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (208kB) pdf

Informacja o zebraniu materiału dowodowego (219kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (24 czerwca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 czerwca 2021, 10:35:50)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (25 sierpnia 2021, 11:00:03)
Zmieniono: dodanie informacji o zebraniu materiału dowodowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 256