Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN - obręb Łęka i Piątek


Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021., poz. 741, 784, 922)
zawiadamiam
że w dniu 08.06.2021 r. został złożony wniosek przez Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Pana Łukasza Magdziaka  reprezentującego firmę ENERGA Invest Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN
na działkach nr ewid.:
- 51, 52/1, 53, 61, 64, 62, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, obr. Łęka,
- 132, 853/7, 853/5, 853/9, 853/11, 828/2, 374/2, 418/1, 371, 365/2, 365/1, 366, 367, 365/3, 368/4, obr. Piątek, gm. Piątek
   
   W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (215kB) pdf

Informacja o przygotowaniu projektu decyzji (186kB) pdf
Arkusz 1 (1012kB) pdf
Arkusz 2 (1839kB) pdf
Arkusz 3 (1023kB) pdf
Arkusz 4 (1709kB) pdf
Linia napowietrzna (166kB) pdf

Decyzja nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (2600kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (24 czerwca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 czerwca 2021, 10:39:05)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (14 października 2021, 13:48:38)
Zmieniono: dodanie decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 519