Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN - obręb Pokrzywnica, Piątek i Łubnica

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021., poz. 741, 784, 922)
zawiadamiam
że w dniu 08.06.2021 r. został złożony wniosek przez Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Pana Łukasza Magdziaka  reprezentującego firmę ENERGA Invest Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN
na działkach nr ewid.:
- 2, 1, 32, 31, 30/1, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 22, 19, 16, 15/1, 13, 12, 11, 10, 9, 259, 2, 254, obr. Sułkowice I,
- 280/2, 280/1, 279, 311, 310, 313/1, 324, 323, 322, 321, 320, 366, 345, 344, 360, obr. Łęka,
- 372, 373, 374, 375, 318, 317/2, 317/1, 606/1, 249/2, 249/1, 228, 227/1, 220, 219, 88/3, 81, 80, obr. Pokrzywnica,
- 661, 662, 886, 659, 664, 669, 658, 657, 656, 655, 641, 637, 636, 622, 620, obr. Piątek,
- 159, 163, obr. Łubnica, gm. Piątek
 
  W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (219kB) pdf

Informacja o przygotowaniu projektu decyzji (198kB) pdf
Arkusz 1 (1010kB) pdf
Arkusz 2 (980kB) pdf
Arkusz 3 (982kB) pdf
Arkusz 4 (1336kB) pdf
Arkusz 5 (1398kB) pdf
Arkusz 6 (1315kB) pdf
Arkusz 7 (1000kB) pdf
Arkusz 8 (1045kB) pdf
Linia napowietrzna (215kB) pdf

Decyzja nr 7/2021 o ustaleniu inwestycji celu publicznego (3294kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (24 czerwca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 czerwca 2021, 10:43:18)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (14 października 2021, 13:51:31)
Zmieniono: dodanie decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 607