Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy odcinek od km 11+790 do km 15+036 (...)

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, 1491, 2052) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021., poz. 741, 784, 922, 1873, 1986)
zawiadamiam

że w dniu 23.12.2021r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 11.02.2022r. przez Małgorzatę Szafron Szendzielorz SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT, ul. Jana Pawła II 43B, 43-215 Studzienice działającej jako pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy odcinek od km 11+790 do km 15+036 w ramach zadania pn. „Moszczenica – regulacja koryta rzeki Moszczenica wraz z redukcją spadku dna, odcinek od 0+000 do km 23+400” dla działek nr:

− 235, 114, 90, 288, 230/9, 230/14, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 233, 154, 230/6, 236, 175, 230/8, 230/7, 230/9, 230/10, 165/2, 230/11, 172/1, 172/2, 176/4, 176/13, 151, 152/1, 152/2, 152/3, 153, 155/2, 156/1, 156/2, 156/3, 157, 158, 159/1, 162, 164/4, 164/6, 165/4, 165/2, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 170/4, 159/2, 159/3, 163/2 w obr. Piekary,

− 374/2, 374/1, 418/2, 418/1, 853/10, 371, 828/2, 768/5, 733, 735, 738, 835, 836, 837, 738, 768/1, 844, 845, 869, 768/2, 848/1, 811/2, 812/2, 813/1, 768/3, 849/1, 825, 826, 827, 768/4, 730/3, 730/4, 823, 824/1, 822, 859/3, 859/1, 859/4, 824/3, 860/6, 862, 819/2, 853/5, 828/1, 734, 736, 830, 754, 755, 756, 763, 767/3, 839/1, 730/7, 860/5, 820, 821, 864, 838, 824/2, 822, 859/1, 814, 840, 769, 737, 853/9, 739, 757, 848/2, 831, 832, 833, 841, 842, 849/2 w obr. Piątek,

− 326, 325, 247/2, 248/3, 323/1, 321/1, 248/2, 606/1, 319/1, 249/2, 317/1, 249/1, 317/2, 315/1, 315/2, 314/1, 314/2, 227/2, 401/1, 224/2, 312/4, 223/2, 312/3, 222/2, 312/2, 312/1, 221, 220, 236, 237, 238, 241, 232, 231, 230, 229, 228, 222/1, 225/2, 226/2, 227/1, 323/3, 247/1, 246, 245, 244, 248/1, 227/1, 226/1, 225/1, 321/2, 319/2, 224/1, 606/2, 223/1 w obr. Pokrzywnica, gm. Piątek

 
W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (1820kB) pdf

Decyzja o ustaleniu loaklizacji celu publicznego nr 3/2022 (1697kB) pdf
Mapa 1 (1555kB) pdf
Mapa 2 (855kB) pdf
Mapa3 (1521kB) pdf
Mapa 4 (1521kB) pdf
Mapa 5 (1343kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 lutego 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 lutego 2022, 14:07:11)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (1 kwietnia 2022, 13:19:22)
Zmieniono: dodanie decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 384