Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec. o lokal. inwest. celu publ. - „Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy (...)

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, 1491, 2052) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021., poz. 741, 784, 922,1873, 1986)
zawiadamiam
że w dniu 23.12.2021r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 11.02.2022r. przez Małgorzatę Szafron Szendzielorz SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT, ul. Jana Pawła II 43B, 43-215 Studzienice działającej jako pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 20+053 do km 23+101 w ramach zadania pn. „Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenica wraz z redukcją spadku dna, odcinek od 0+000 do km 23+400" dla działek nr:

- 227/4, 202/6, 202/5, 202/4, 227/3, 202/3, 229, 202/1, 204/2, 223/2, 203/3, 203/2, 222/2, 206/33, 206/34, 220/4, 206/31, 220/2, 217/2, 216/2, 206/28, 211/3, 211/2, 206/22, 205/6, 210/2, 205/5, 206/20, 209/2, 206/18, 208/3, 208/2, 205/3, 206/13, 207/5, 206/11, 207/3, 206/8, 207/2, 205/2, 206/7, 206/2, 206/1, 67/2, 205/7,102, 65, 43, 66, 205/1, 208, 206/15, 214, 220/1, 206/36, 223/1, 67/1, 73, 72, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 188,190,191,192, 221, 222/1, 46, 207/1, 206/3 w obr. Sypin-Borowiec,
- 513, 500, 474 w obr. Boguszyce, gm. Piątek

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (104kB) pdf

Decyzja o ustaleniu loaklizacji celu publicznego nr 4/2022 (1597kB) pdf

Mapa 1 (474kB) pdf
Mapa 2 (488kB) pdf
Mapa3 (768kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 lutego 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 marca 2022, 11:50:21)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (1 kwietnia 2022, 13:15:36)
Zmieniono: dodanie decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 409