Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz o umorzeniu postępowania w sprawie wydania dec. dla przedsięw. poleg. na rozbudowie drogi 702 Zgierz - Piątek

Na podstawie art. 85 ust. 3, art. 38 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.)
podaję do publicznej wiadomości, że

w dniu 09 marca 2022 r. Wójt Gminy Zgierz wydał decyzję znak: ZŚ.6220.8.2015 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku Zgierz - Piątek tj. od ok. km 19+373 do ok. km 41+848 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 702 z drogą wojewódzką nr 703 i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku od km 51+112 do km 51+610.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie, tel. (42) 716 25 15 wew. 229 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 - 16:00, wtorek w godzinach 8:00 - 17:00, w piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 21 marca 2022 r.

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 21 marca 2022 r. przez okres 14 dni.

Obwieszczenie (355kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wioleta Głowacka (9 marca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 marca 2022, 09:16:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181