Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4Kv, przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/Nn 15/0,4Kv” - Piekary, gm. Piątek


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735, 1491) zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn:
 
„Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4Kv, przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/Nn 15/0,4Kv” przewidzianej do realizacji na działkach nr 92/3, 92/4, 92/5, 93, 170/1 położonych w obr. geodezyjnym Piekary, gm. Piątek
 
Jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.
 
Zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
 
Strony mogą wypowiedzieć w sprawie oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, w pokoju numer 20, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Zawiadomienie (923kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (3 grudnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 grudnia 2021, 07:28:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223