Informacja o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte - na wniosek Urzędu Gminy Piątek z siedzibą w Piątku przy ulicy Rynek 16, wniesiony do tutejszego organu przez osobę fizyczną upełnomocniona do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy - postępowanie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
-  wykonanie urządzeń wodnych poprzez likwidację odcinka rowu przydrożnego wraz przepustami, przebudowie rowu poprzecznego oraz wykonaniu czterech wylotów w związku z inwestycją polegającą na przebudowie odcinka ulicy Nowy Świat w Piątku na dz. nr ew. 684, obręb 23 - Pątek, gm. Piątek.
- usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do ziemi za pomocą czterech planowanych do wykonania wylotów wód opadowych i roztopowych powstających na terenie planowanej do przebudowy ulicy Nowy Świat w Piątku (...)

Informacja o wszczęciu postępowania (224kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Jureczyk (23 czerwca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 czerwca 2021, 15:43:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 652