Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 18 września 2023 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Piątek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 21.09.2023 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 3,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 1.

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 22.09.2023 r. o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku.

§ 3
W dniu 22.09.2023 r. o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 4.

§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy
w Łodzi II  
Katarzyna Marat

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II (170kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (18 września 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 września 2023, 14:06:31)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (19 września 2023, 07:03:49)
Zmieniono: dodanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 195