POSTANOWIENIE NR 228/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:

§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 8 do postanowienia.

§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Łodzi II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piątku.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Łodzi II
Katarzyna Marat

Postanowienie (169kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (22 września 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 września 2023, 13:49:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359