POSTANOWIENIE NR 229/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 228/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 września 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia Burmistrz Piątku.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy w Łodzi II
Katarzyna Marat

Postanowienie - I posiedzenie (142kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (22 września 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 września 2023, 13:52:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153