POSTANOWIENIE NR 335/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Piątek

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Piątek, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1.
Grzegorz Walczak, zgłoszony przez KW POLSKA JEST JEDNA, zam. Boguszyce

§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:
1.
Aneta Katarzyna Grabarczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Piekary

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Postanowienie (103kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (28 września 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 września 2023, 10:03:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172