OBWIESZCZENIE NR 24/2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 8 grudnia 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów
oraz rad gmin w województwie łódzkim

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 ), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.

ZARZĄDZENIE NR 231/2023
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 7 grudnia 2023 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego,
rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

Na podstawie art. 373 § 1 i art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Łodzi I, Komisarzem Wyborczym w Łodzi II, Komisarzem Wyborczym w Piotrkowie Trybunalskim, Komisarzem Wyborczym w Sieradzu I, Komisarzem Wyborczym w Sieradzu II, Komisarzem Wyborczym w Skierniewicach I i Komisarzem Wyborczym w Skierniewicach II zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego w liczbie 33.
§ 2. Ustala się liczbę radnych wybieranych na obszarze województwa łódzkiego:
1) w miastach na prawach powiatu zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do zarządzenia;
2) do Rady Powiatu w Bełchatowie oraz rad gmin w Powiecie Bełchatowskim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do zarządzenia;
3) do Rady Powiatu w Brzezinach oraz rad gmin w Powiecie Brzezińskim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do zarządzenia;
4) do Rady Powiatu w Kutnie oraz rad gmin w Powiecie Kutnowskim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4 do zarządzenia;
5) do Rady Powiatu Łaskiego oraz rad gmin w Powiecie Łaskim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do zarządzenia;
6) do Rady Powiatu Łęczyckiego oraz rad gmin w Powiecie Łęczyckim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6 do zarządzenia;
7) do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz rad gmin w Powiecie Łódzkim Wschodnim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7 do zarządzenia;
8) do Rady Powiatu Łowickiego oraz rad gmin w Powiecie Łowickim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8 do zarządzenia;
9) do Rady Powiatu w Opocznie oraz rad gmin w Powiecie Opoczyńskim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9 do zarządzenia;
10) do Rady Powiatu Pabianickiego oraz rad gmin w Powiecie Pabianickim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 10 do zarządzenia;
11) do Rady Powiatu Pajęczańskiego oraz rad gmin w Powiecie Pajęczańskim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 11 do zarządzenia;
12) do Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim oraz rad gmin w Powiecie Piotrkowskim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 12 do zarządzenia;
13) do Rady Powiatu w Poddębicach oraz rad gmin w Powiecie Poddębickim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 13 do zarządzenia;
14) do Rady Powiatu Radomszczańskiego oraz rad gmin w Powiecie Radomszczańskim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 14 do zarządzenia;
15) do Rady Powiatu Rawskiego oraz rad gmin w Powiecie Rawskim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 15 do zarządzenia;
16) do Rady Powiatu Sieradzkiego oraz rad gmin w Powiecie Sieradzkim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 16 do zarządzenia;
17) do Rady Powiatu w Skierniewicach oraz rad gmin w Powiecie Skierniewickim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 17 do zarządzenia;
18) do Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim oraz rad gmin w Powiecie Tomaszowskim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 18 do zarządzenia;
19) do Rady Powiatu w Wieluniu oraz rad gmin w Powiecie Wieluńskim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 19 do zarządzenia;
20) do Rady Powiatu Wieruszowskiego oraz rad gmin w Powiecie Wieruszowskim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 20 do zarządzenia;
21) do Rady Powiatu Zduńskowolskiego oraz rad gmin w Powiecie Zduńskowolskim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 21 do zarządzenia;
22) do Rady Powiatu Zgierskiego oraz rad gmin w Powiecie Zgierskim zgodnie z brzmieniem załącznika nr 22 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w formie ob­wieszczenia w każdej gminie województwa łódzkiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (301kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karol Młynarczyk (8 grudnia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 grudnia 2023, 10:49:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 411