Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 marca 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz.
2408), w celu powołania w gminie Piątek obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy
w Łodzi II informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów
do dnia 15.03.2024 r. do godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku do niżej
wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 1.

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych
komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o
którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15.03.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Piątku.

§ 3
W dniu 15.03.2024 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku odbędzie się także
losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych
komisjach wyborczych:
- Nr 2
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 7
- Nr 8.

§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Łodzi II
Katarzyna Marat

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 marca 2024 r. (191kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (12 marca 2024)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 marca 2024, 08:23:48)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (13 marca 2024, 07:24:49)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 149