POSTANOWIENIE NR 358/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:

§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 8 do postanowienia.

§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Łodzi II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piątku.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Łodzi II
Katarzyna Marat

Postanowienie nr 358 Komisarza Wyborczego w Łodzi II (543kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (15 marca 2024)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 marca 2024, 12:49:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206