Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Piątek


Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Piątek dotyczące uruchomienia rekrutacji i wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie wraz z Regulaminem Komisji Weryfikującej działającej w ramach projektu pod nazwą „Podłączeni – Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Piątek (716kB) pdf
Regulamin rekrutacji (479kB) pdf
Formularz rekrutacyjny (69kB) pdf
Umowa uczestnictwa (62kB) pdf
Umowa użyczenia (62kB) pdf
Regulamin Komisji Rekrutacyjnej (1129kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (17 marca 2014)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 kwietnia 2014, 14:49:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1462