Zarządzenie Wójta w sprawie wyborów sołtysów

Zarządzenie Wójta w sprawie wyborów sołtysów

ZARZĄDZENIE NR1/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK w sprawie dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Piątek

z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Piątek. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994) oraz § [...]

Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Piątek z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy Piątek z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Piątek. [...]

metryczka