WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018

W dniu 26 października 2018 r. zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018:   - o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa [...]

Harmonogram dyżurów ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Piątek

Harmonogram dyżurów ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Piątek                           w wyborach [...]

Zarządzenie Nr 80/18 Wójta Gminy Piątek w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie § 7 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad [...]

Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych w Piątku

KOMISJE DO SPRAW PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku, ul. Kutnowska 19Skład komisji:1. Andrzej Kondras, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piątek - [...]

Wyciąg z obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Łęczycy

z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Łęczyckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Piątek zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Piątku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Piątek zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Piątku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach [...]

Komunikat Wójta Gminy Piątek z dnia 01 października 2018r.

Na podstawie art.36 ustawy z dnia 05.01.2011 r.Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018r.,poz.754 tekst jednolity) w sprawie spisu wyborców informuję o sporządzeniu spisu wyborców w związku z wyborami do Rad gmin, rad powiatów, sejmików województw [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Piątek zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 [...]

Komunikat nr 4 Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 28 września 2018 roku o zasadach nadania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin...

KOMUNIKAT Nr 4  Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 28 września 2018 roku o zasadach nadania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborachdo rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 [...]

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 459 ustawy z dnia 5 [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje: §1. W celu przeprowadzenia wyborów [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 roku o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 roku o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów: odrębnie dla Powiatu Kutnowskiego, Powiatu Łaskiego, Powiatu [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 24 września 2018 r. nt. możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Piątek obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 18 września 2018 roku dotyczące podania do wiadomości wyborców informacji numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych...

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Piątek podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych [...]

Komunikat w sprawie zmiany godzin dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Piątku

KOMUNIKAT NR 3 w sprawie zmiany dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Piątku w dniach:  19.09.2018 r. – 26.09.2018 r.   19.09.2018 9:00-11:00 1. Matusiak Daria 2. Lichota Justyna Teresa 3. Jaworski Roman [...]

Uchwała nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Piątku

Uchwała nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Piątku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego [...]

Uchwała nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Piątku

Uchwała nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Piątku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych...

...Zwołuję pierwsze posiedzenia powiatowych, miejskich, gminnych komisji wyborczych z obszaru właściwości na dzień 12 września 2018 r o godz. 14:30 w siedzibach komisji. [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Piątku

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się Gminną Komisję Wyborczą w Piątku z siedzibą w Urzędzie Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 [...]

Informacja o terminie złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

Termin złożenia wniosku o dopisanie  do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego dla [...]

Informacja o terminie złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa w dniu 12 października 2018r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa.   Termin złożenia wniosku o sporządzenie [...]

Kalendarz wyborczy

do dnia 27 sierpnia 2018 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 23 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Piątku...

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Piątek podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych [...]

OBWIESZCZENIE Starosty Łęczyckiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie [...]

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 459 § 1 w związku z art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz uchwały Nr XLVI/857/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie [...]

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. [...]

Komunikat Wójta Gminy Piątek w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Piątek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów...

Komunikat Wójta Gminy Piątek w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Piątek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do organów jednostek [...]

Informacja PKW o powołanych urzędnikach wyborczych

Krajowe Biuro Wyborcze informuje, że powołanym urzędnikiem wyborczym dla Gminy Piątek w wyborach samorządowych 2018 jest p. Karolina Julianna Kupis. [...]

Uchwała nr XXXVIII/204/18 Rady Gminy Piątek z dnia 28 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Piątek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Na podstawie art. 418 §1 i art. 419 § 2 i 4 oraz art.420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z2017r., poz. 15 i 1089 oraz z2018r. poz. 4, 130 i 138) w związku zart.12 ust.l ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o [...]

Uchwała nr XXXVIII/203/18 Rady Gminy Piątek z dnia 28 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Piątek na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 2 i 3 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 t. j. i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) oraz na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie [...]

metryczka