Plany, Programy, Strategie, Regulaminy

Plany

Plan zamówień publicznych na rok 2021 poniżej 130 000 zł. (634kB) pdf

Plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na rok 2020 (230kB) pdf

Plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na rok 2019 (217kB) pdf

Plan Rozwoju Turystyki w Gminie Piątek (2101kB) pdf

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek (3078kB) pdf

Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łęka i fragmentu obrębu Bielice (212kB) pdf
Uzasadnienie (301kB) pdf
Załącznik nr 1 (543kB) pdf
Załącznik nr 2 (142kB) pdf

Plan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielice (3420kB) pdf

Programy


Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2020 r. (73kB) pdf

Program osłonowy w zakresie dożywiania 'Pomoc Gminy w zakresie dożywiania' na lata 2014-2020 (634kB) pdf

Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Piątek (3820kB) pdf

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Piątek na lata 2016-2032 (2094kB) pdf

Program Współpracy Gminy Piątek z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok (2686kB) pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na 2017 r. (2662kB) pdf

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piątek na lata 2017-2020 (2606kB) pdf

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2017 r. (1299kB) pdf


Strategie
Strategia Rozwoju Gminy Piątek na lata 2015-2023 (9711kB) pdf

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2015-2020 (941kB) pdf

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2021-2024 (4346kB) pdf


Regulaminy
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych 'Moje Boisko - ORLIK 2012' w Piątku (1135kB) pdf
Zmiany w Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych 'Moje Boisko - ORLIK 2012' w Piątku (1135kB) pdf (247kB) pdf

Regulamin wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek (1737kB) pdf

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piątek (5018kB) pdf

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątek (1892kB) pdf


Dane przestrzenne

Plik geotiff 1 (7975kB) plik
Plik geotiff 2 (8624kB) plik
Plik geotiff 3 (5008kB) plik
Plik geotiff 4 (3794kB) plik

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (21 sierpnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 sierpnia 2017, 14:43:15)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (6 kwietnia 2021, 12:26:06)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3656