WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Piątek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

POSTANOWIENIE NR 302/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Piątek

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje: § 1. Stwierdza się wygaśnięcie [...]

Harmonogram dyżurów ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Piątek

Harmonogram dyżurów ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Piątek w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 1. Anna Tybura od godz. 5.30 do godz. 13.30 2. Sylwia Jaworska od godz. 13.30. do godz. [...]

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku, ul. Kutnowska 19, 99-120 Piątek: 1. Krzysztof Menes, zgłoszony przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY (uzupełnienie [...]

Postanowienie nr 234/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II [...]

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6

Na podstawie art. 221 § 1 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Okręgowa Komisja Wyborcza w Łodzi podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach [...]

Postanowienie nr 202/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:   § 1. W celu przeprowadzenia wyborów do [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Piątek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 15 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania...

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Piątek podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach [...]

Informacja nt. głosowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca wpisany do rejestru wyborców, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w Polsce, za [...]

Informacja o obwodach głosowania dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Urząd Gminy Piątek uprzejmie informuję, że do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. na terenie gminy zostały utworzone trzy obwody głosowania dostosowane dla potrzeb osób [...]

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1. Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru [...]

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Łodzi dotyczący możliwości zgłaszania wniosków o zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej

Komisarz Wyborczy w Łodzi I i Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje że na podstawie art. 13a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) każdy zainteresowany wyborca [...]

Komunikat Wójta Gminy Piątek w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Piątek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów...

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U z 2018r, poz. 754 t.j.) wyznaczam na obszarze Gminy Piątek niżej wymienione miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów [...]

metryczka