WYBORY PREZYDENCKIE 2020

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Łodzi

Uprzejmie informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 5 maja br. upływa termin na składanie przez wyborców (w tym wyborców nigdzie nie zamieszkałych przebywających na terenie gminy) wniosków o dopisywanie ich do spisu wyborców [...]

POSTANOWIENIE NR 98/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:§ 1.W celu przeprowadzenia [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Piątek obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej [...]

Informacja dotycząca sposobów zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych

Urząd Miejski w Piątku informuje, że dokumenty zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników komitetów wyborczych oraz wyborców można dostarczać do 10 kwietnia br. w następujący sposób: - przesyłką [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informujemy, że zgodnie z Komunikatem Komisarzy Wyborczych w Łodzi z 14 lutego 2020 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 14 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informujemy, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. (piątek) w godzinach pracy [...]

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o czynnym i biernym prawie wyborczym w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., określonymi w przepisach ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. – [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Łodzi II

KOMISARZ WYBORCZY W ŁODZI IKOMISARZ WYBORCZY W ŁODZI II informuje, że na podstawie art. 13a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) każdy zainteresowany wyborca może przedłożyć na [...]

Komunikat Burmistrza Piątku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Piątek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów ...

Komunikat Burmistrza Piątkuw sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Piątek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta [...]

Postanowienie Marszałka Sejmu RP wraz z Kalendarzem wyborczym dla wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 289 § 1 i [...]

metryczka