WYBORY PREZYDENCKIE 2020

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Wybory Prezydenta RP - wyniki II tury

Wyniki głosowania - [...]

WAŻNE! Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych!

Informujemy, że liczenie kart wyborczych przez członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w sobotę 11 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku  o godz.:08:00 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 [...]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lipca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej zezwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych orazszczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczymNa podstawie [...]

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informacji mogących wprowadzać wyborców w błąd

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że pojawiające się w serwisach społecznościowych informacje o tym, jakoby wyborcy głosujący w dniu 28 czerwca 2020 r. na kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, mieli nie [...]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:   1. DUDA Andrzej Sebastian 2. TRZASKOWSKI Rafał [...]

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP - II tura zarządzonych na 12 lipca 2020 r.

Informujemy, że do 7 lipca 2020 r. wyborcy mogą zgłaszać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym [...]

Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania II tura wyborów

Do 3 lipca 2020 r. wyborcy mogą składać wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. [...]

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy ujętego w spisie wyborców Gminy Piątek wraz z formularzem zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego - II tura wyborów

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca ujęty w spisie wyborców Gminy Piątek może zgłaszać: - ustnie - czyli osobiście: Urząd Miejski w Piątku, pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu - pisemnie: Urząd Miejski w Piątku, [...]

Wybory Prezydenta RP - wyniki I tury

Wyniki głosowania - [...]

Harmonogram dyżurów ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Piątku w dniu 28 czerwca 2020r.

Harmonogram dyżurów ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Piątku w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 1. Anna Tybura od godz. 5.30 do godz. 13.00 2. Sylwia Jaworska od godz. 13.00. do godz. [...]

WAŻNE! Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych

Informujemy, że liczenie kart wyborczych przez członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w sobotę 27 czerwca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku  o godz.:8:00 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 [...]

Informacja dla wyborców

Przypominamy, że podczas wyborów Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020r. wyborcy powinni zabrać do lokalu wyborczego maseczkę ochronną lub przyłbicę, własny długopis oraz dowód tożsamości. Należy również pamiętać o zachowaniu [...]

POSTANOWIENIE NR 242/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 [...]

POSTANOWIENIE NR 241/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach [...]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 czerwca 2020 r. o terminie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Piątek obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej [...]

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ...

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o [...]

Obwodowe Komisje Wyborcze - termin zgłaszania kandydatów

Termin zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych został wyznaczony do dnia 12 czerwca 2020 r.Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Piątku, pok. nr 1 do dnia [...]

Komunikat Burmistrza Piątku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Piątek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych...

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U z 2019r, poz. 684 i 1504 oraz 2020 r. poz. 568) wyznaczam na obszarze Gminy Piątek niżej wymienione miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń [...]

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy ujętego w spisie wyborców Gminy Piątek wraz z nowym formularzem zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca ujęty w spisie wyborców Gminy Piątek może zgłaszać:- ustnie - czyli osobiście: Urząd Miejski w Piątku, pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu- pisemnie: Urząd Miejski w Piątku, 99-120 Piątek, [...]

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o czynnym i biernym prawie wyborczym w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r., określonymi w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. określone są w ustawie z [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz ustawy z dnia 2 [...]

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) [...]

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyboczym

Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 293 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 15 ust. 1 ustawy [...]

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Łodzi

Uprzejmie informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 5 maja br. upływa termin na składanie przez wyborców (w tym wyborców nigdzie nie zamieszkałych przebywających na terenie gminy) wniosków o dopisywanie ich do spisu wyborców [...]

POSTANOWIENIE NR 98/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:§ 1.W celu przeprowadzenia [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Piątek obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej [...]

Informacja dotycząca sposobów zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych

Urząd Miejski w Piątku informuje, że dokumenty zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników komitetów wyborczych oraz wyborców można dostarczać do 10 kwietnia br. w następujący sposób: - przesyłką [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informujemy, że zgodnie z Komunikatem Komisarzy Wyborczych w Łodzi z 14 lutego 2020 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 14 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informujemy, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. (piątek) w godzinach pracy [...]

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o czynnym i biernym prawie wyborczym w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., określonymi w przepisach ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. – [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Łodzi II

KOMISARZ WYBORCZY W ŁODZI IKOMISARZ WYBORCZY W ŁODZI II informuje, że na podstawie art. 13a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) każdy zainteresowany wyborca może przedłożyć na [...]

Komunikat Burmistrza Piątku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Piątek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów ...

Komunikat Burmistrza Piątkuw sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Piątek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta [...]

Postanowienie Marszałka Sejmu RP wraz z Kalendarzem wyborczym dla wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 289 § 1 i [...]

metryczka