WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W PIĄTKU

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W PIĄTKU

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 10 sierpnia 2020 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piątku przeprowadzonych w dniu 9 sierpnia 2020 r. Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Łodzi II [...]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 14 lipca 2020 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Piątku zarządzonych na dzień 9 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Miejska Komisja Wyborcza w Piątku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych [...]

Uchwała nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku

z dnia 10 lipca 2020 r. z sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Piątku zarządzonych na dzień 9 sierpnia 2020 r. [...]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 10 lipca 2020 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Piątku zarządzonych na dzień 9 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Miejska Komisja Wyborcza w Piątku podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Piątku z dnia 9 lipca 2020 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego ...

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Piątku podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, [...]

Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawie  planu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku     Na podstawie § 4 .1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Piątku zarządzonych na dzień 9 sierpnia 2020r.

1. Miejska Komisja Wyborcza w Piątku listy kandydatów na radnego do Rady Miejskiej w Piątku wybranych w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 9 sierpnia 2020 r. przyjmuje w swojej siedzibie w Piątku przy ulicy [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 2 lipca 2020r.

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej         w Piątku zostali [...]

POSTANOWIENIE NR 432/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku ...

POSTANOWIENIE NR 432/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi IIz dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Piątku zarządzonych na dzień 9 [...]

POSTANOWIENIE NR 431/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:§ 1.W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Piątku z dnia 15 czerwca 2020 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego...

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Piątku podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Piątku z dnia 15 czerwca 2020 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym...

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Piątku podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, [...]

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 czerwca 2020 r.

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z [...]

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piątku

Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w [...]

POSTANOWIENIE NR 126/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:§ 1. Stwierdza się [...]

metryczka