POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) Burmistrz Piątku - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na [...]

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych [...]

Zarządzenie nr 1 Gminnego Komisarza Spisowego

z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie Gminnego Biura Spisowego w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie [...]

metryczka