Inne informacje publiczne

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej mówi o tym, że:

„Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek”.

W art. 13 czytamy:

„1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku”.

W związku z powyższym, jeżeli poszukiwanej informacji nie odnaleźli Państwo na stronach BIPu, prosimy o dostarczenie do urzędu wypełnionego i podpisanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej w jeden z poniższych sposobów:

  • przesłanie wniosku na adres e-mail: ugpiatek@ugpiatek.pl,
  • przesłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP - /d95j5uyf1n/skrytka
  • faks wysłany pod numer telefonu: (+48 24) 722 11 58,
  • przesyłka listowa wysłana na adres:

    Urząd Gminy Piątek
    ul. Rynek 16
    99-120 Piątek

 

Pliki do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (27 sierpnia 2004)
Opublikował: Filip Bartosiak (27 sierpnia 2004, 13:09:21)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (2 kwietnia 2015, 11:12:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22289