Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji

Urszula Kacperska - Przewodnicząca Rady Gminy Piątek [...]

Informacja Wojewody Łódzkiego nt. dopełnienia obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym na 2 miesiące przed upływem kadencji

Szanowni Państwo,             Prezes Rady Ministrów wyznaczył dzień 21 października 2018 r. na dzień wyborów do jednostek samorządów terytorialnych, dlatego [...]

Oświadczenia majątkowe za rok2017

Urszula Kacperska - Przewodnicząca Rady Gminy Piątek [...]

Oświadczenia majątkowe za rok2015

- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piątek [...]

metryczka